• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Letní provoz

Provoz pracovišť Bílého kruhu bezpečí zůstává během letních prázdnin bez omezení. V nonstop provozu je celé léto i naše Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006
Přejeme všem klidné prázdniny!

 

Liberec - upozornění - případová manažerka čerpá dovolenou ve dnech 15. - 26.7.2024 (poradna BKB v Liberci zůstává otevřena dle běžné otevírací doby, email/telefon funguje)

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009