• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Právní psychologie v aktuálních tématech

Doporučujeme vaší pozornosti novou publikaci doc. PhDr. Ludmily Čírtkové, CSc. „Právní psychologie v aktuálních tématech“, kterou ocenila Kuffnerovou cenou za rok 2023 Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně.

Publikace seznamuje čtenáře se základy současné forenzní a kriminální psychologie, shrnuje vybraná témata, která dnes v této oblasti dominují. Poslouží všem, kteří se zajímají o psychologické stránky zločinného jednání a jejich dopady. Inspiraci v ní mohou čerpat jak právníci různých profesí, tak psychologové a sociální pracovníci, kteří přicházejí s oběťmi a pachateli kriminality profesně do kontaktu.

Publikaci vydalo nakladatelství Galén (375 stran, ISBN 978-80-7492-694-5)

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009