• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Pomoc dětským obětem a svědkům kriminality

Pomoc dětským obětem a svědkům kriminality

V letech 2006 - 2008 je Bílý kruh bezpečí partnerem při realizaci mezinárodního projektu MUSAS II, který rozšiřuje v Evropě model výcviků prohlubujících odbornost dobrovolníků, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi jako oběťmi a svědky trestných činů.

Projekt MUSAS II je ralizován v sedmi zemích: Belgii, České republice, Finsku, Nizozemí, Portugalsku, Slovensku a Švédsku.

V rámci projektu MUSAS II vznikl komplexní vzdělávací program zaměřený na podporu mladistvých a dětských obětí trestných činů. Program zahrnuje například reakce dětí a mladistvých na šok, okolnosti trestného činu, právní rámec a nezbytné dovednosti pro poskytování pomoci dětským a mladistvým obětem. Projekt MUSAS II je financován Evropskou komisí v rámci programu Leonardo da Vinci.

Portugalská organizace APAV pro pomoc obětem trestných činů spustila webové stránky věnované projektu MUSAS II. Prohlédnout si je můžete zde.


Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009