• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

U 80 procent případů domácího násilí jsou přítomné děti

U 80 procent případů domácího násilí jsou přítomné děti

20.5.2007, Praha - U 80 procent případů domácího násilí jsou přítomné děti, řekl na pražské konferenci o rodině Drahomír Ševčík z Bílého kruhu bezpečí.

Nejvíce zmonitorované jsou případy, kdy násilí použije muž proti ženě. První fáze domácího násilí začíná urážkami a slovními útoky. Pokud terapie s párem začne dostatečně brzy, dá se podle Ševčíka situace zachránit.

Od 1. ledna platí v ČR zákon, na jehož základě může být násilník vykázán na deset dní z bytu. Za první čtvrtletí muselo takto dočasně bydliště opustit 254 lidí, nejvíce, 63, jich napočítali v Moravskoslezském kraji. Na severní Moravě obětem domácího násilí poskytují služby dvě intervenční centra, v každém dalším kraji je pak po jednom.

Podle Ireny Sobotkové z olomoucké Univerzity Palackého dokázaly některé americké studie, že děti, které jsou svědky násilí mezi rodiči, mívají podobné příznaky jako děti týrané a zneužívané. Mohou se u nich navíc vyskytnout různé emoční poruchy a posunutý vztah k násilí.

Pokud se podle Ševčíka nepodaří odhalit a terapeuticky upravit první náznaky násilí, které se projevují urážkami lidské důstojnosti, mohou nastat další fáze. Druhým stupněm jsou fyzické útoky, třetím ohrožení na životě. Psychické nebo fyzické týrání citově blízkou osobou může u obětí vyústit v popření vlastní identity a odnaučení vyjadřovat pocity. Oběti si často nepřiznávají, že jim partner ubližuje, nebo situaci zlehčují. Může to vést k tomu, že týraný člověk se stává stále pasivnějším a ústupnějším, aby předešel konfliktu. Tím ovšem nevědomky tyrana dále provokuje a vybízí ho k dalšímu násilí.

Institut vykázání násilníka z domu je podle expertů krok dobrým směrem, pozornost by se však měla zaměřit nejen na oběť, ale i na pachatele. Například v Rakousku existuje od roku 1999 speciální trénink pro pachatele financovaný ministerstvem vnitra. Lidé se v kurzu učí převzít zodpovědnost za své chování a ovládat se. Někteří lidé se do programu hlásí dobrovolně, jiné tam pošle soud nebo úřad péče o dítě. Pokud se člověk se sklonem k násilí na vlastní rodině nenaučí zvládat emoce, může si najít jinou oběť, například v nově založené rodině.

V roce 2001 sociologický výzkum odhalil šestnáctiprocentní výskyt domácího násilí v českých rodinách, v loňském roce patnáctiprocentní. Vedle intervenčních center služby poskytuje DONA telefonní linka 2 51 51 13 13 nebo linka Bílého kruhu bezpečí 257 317 110. Od roku 2001 přijala DONA linka 20.000 hovorů.

Za domácí násilí se považuje opakované násilí, jehož intenzita časem vzrůstá, dochází k němu doma nebo v domácím prostředí a mezi blízkými osobami. Může jít i o vícegenerační násilí, například vnuka na prarodiči.

Autor: ČTK

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009