• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Nabídka zaměstnání v Bílém kruhu bezpečí v Ostravě

Nabídka zaměstnání v Bílém kruhu bezpečí v Ostravě

Bílý kruh bezpečí, o. s. vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí Intervenčního centra v Ostravě.

Od kandidáta/ky na tuto pozici očekáváme:
· ukončené VŠ vzdělání v oborech stanovených zákonem pro působení v sociálních službách;
· minimálně 3 roky praxe v sociálně právní oblasti;
· výborné schopnosti v oblasti komunikace, řízení, organizace a prezentace;
· základní znalosti legislativy pro problematiku domácího násilí a sociální práce v oblasti pomoci osobám ohroženým domácím násilím;
· dobrou orientaci ve veřejné správě a neziskovém sektoru;
· vyšší stupeň dovedností v práci s PC (zpracování statistik, tabulek apod.);
· ŘP skupiny „B“, není však podmínkou.

Nabízíme: 
· samostatnou a tvůrčí práci v nové sociální službě;
· možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu;
· práci v renomované NGO;
· plat podle mzdových předpisů pro veřejnou správu.

Nástup pro zapracování k 1. 7. 2007, plný pracovní úvazek od 1. 8. 2007.

Přihlášky do výběrového řízení doplněné C. V. a referencemi přijímáme do 25. května 2007 na adrese:

Bílý kruh bezpečí, o. s. – pobočka Ostrava
Intervenční centrum
28. října 124 
702 00 Ostrava

Další potřebné informace naleznete na www.bkb.cz  
Případné dotazy na tel.: 597 489 207 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009