• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

BKB vydává odbornou publikaci v nakladatelství GRADA

BKB vydává odbornou publikaci v nakladatelství GRADA

U příležitosti letošního Evropského dne obětí vydává Bílý kruh bezpečí v nakladatelství Grada publikaci „Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů“, která bude pokřtěna 21.2. v Praze. Kmotrem publikace je herec Václav Vydra, který s Bílým kruhem bezpečí spolupracoval na televizním seriálu pro ČT „Braňme se“.

Kniha zúročuje patnáctileté zkušenosti Bílého kruhu bezpečí s poskytováním pomoci obětem trestných činů v České republice. Je určena především odborníkům a pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří přicházejí s obětmi kriminality do kontaktu. Praktické informace a rady v ní naleznou také i ti, kteří ve svém soukromém okolí anebo na vlastní kůži pocítili, co to znamená stát se obětí kriminality. Kniha je zpracována tak, aby pokrývala všechny důležité oblasti pomoci obětem. Obsahuje proto kapitoly věnované psychologické, právní ale i sociální pomoci obětem kriminality. Zvláštní pozornost je věnována zranitelným obětem (děti, senioři) a také obětem tzv. citlivých deliktů, které v knize zastupuje například domácí násilí či stalking (nebezpečné pronásledování). Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že trestný čin poškozuje oběť nejen fyzicky a materiálně, ale že může způsobit i vážnou psychickou újmu. Mnoho obětí potřebuje kvalifikovanou pomoc a péči na dlouhé cestě uzdravování, kterou lze popsat jako přijetí a zpracování traumatu, které plyne z viktimizace.

Více informací naleznete v Tiskové zprávě k Evropskému dni obětí (22. 2. 2007).

Více informací o knize si můžete přečíst na stránkách nakladatelství GRADA.  

      

Mgr. Petra Vitoušová (BKB), Mgr. Jana Heřmanová (GRADA), pan Václav Vydra a pan Sandor Nagy (The Schwab foundation, Ženeva) pokřtili knihu Bílého kruhu bezpečí ve středu 21.2. 2007.

Mgr. Petra Vitoušová (BKB) s kmotrem knihy panem Václavem Vydrou.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009