• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Tisková zpráva: V lednu bylo v České republice vykázáno 89 násilných osob

Tisková zpráva: V lednu bylo v České republice vykázáno 89 násilných osob

Celkem 89 násilných osob bylo policisty v lednu tohoto roku vykázáno z bytu nebo domu. Toto opatření nebylo trestem, ale preventivním opatřením, které s velkou pravděpodobností zabránilo další eskalaci násilných útoků proti blízkým osobám.

Podívejme se prostřednictvím čísel na to, jak dosud skryté domácí násilí vystupuje na veřejnost poté, co byl v ČR přijat zákon na ochranu před domácím násilím (č. 135 / 2006 Sb.). Dříve jsme se o něm dozvídali prostřednictvím reprezentativních výzkumů agentury STEM v roce 2001 a 2006.

Pouze ve dvou krajích ČR zatím nedošlo k žádnému vykázání (Liberecký, Zlínský). Opakovaný výzkum agentury STEM však potvrzuje, že je zde situace naprosto stejná jako v krajích ostatních. To znamená, závažné domácí násilí se tu také vyskytuje.
Z 89 případů došlo ve dvou třetinách k vykázání a v jedné třetině zákroků k zákazu vstupu. V druhém případě to znamená, že v době příjezdu policistů se násilná osoba nenacházela v domě nebo v bytě.
Ohroženými osobami během měsíční praxe nového opatření jsou převážně ženy. Avšak domácím násilím byli v lednu v případech vykázání ohroženi také 4 muži (v případech manželských párů, kde ohrožoval své rodiče násilný syn). V mnoha násilných incidentech byl přítomen na straně násilné osoby alkohol. Zatím je evidován jediný případ, kdy vykázanou osobou byla žena. Ta se jako dospělá dopouštěla opakovaně závažného násilí na své babičce, která skončila se zraněním v nemocnici.
Převažující skupinou ohrožených osob byla v lednu věková kategorie 31 - 40 let. Ve 46 % se jednalo o domácí násilí mezi manželi a v 30 % mezi druhem a družkou. Zanedbatelné nebylo ani násilí transgenerační (17 %), kdy rodičům ubližovaly dospělé děti žijící ve společném bytě nebo dokonce vnoučata páchala násilí na svých prarodičích.

V 38 % případů vykázání podaly ohrožené osoby soudu návrh na předběžné opatření se žádostí o prodloužení vykázání. Z toho bylo ke konci ledna v 70 % rozhodnuto pozitivně a v 6 % došlo k zamítnutí. U zbývajících nebylo k poslednímu dni ledna ještě rozhodnuto.


Zpracovala:

Mgr. Petra Vitoušová
prezidentka sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR
Bílý kruh bezpečí o.s.

tel.: 257 317 110, 251 512 299


V Praze dne 6.2. 2007

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009