• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

PR kampaň Bílého kruhu bezpečí v Praze

PR kampaň Bílého kruhu bezpečí v Praze

Celý únor se můžete v pražských ulicích setkat s plakáty BKB na tramvajích. Plakáty upozorňují na služby pražské poradny.

Celkem je v pražských tramvajích umístěno 100 plakátů a 25 venkovních polepů. V rámci PR kampaně bude distribuováno dalších 900 plakátů.

PR kampaň uskutečnil Bílý kruh bezpečí v rámci mezinárodního projektu DAPHNE II.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009