• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Prezidentka BKB vybrána jako jedna z osmnácti vlivných Češek

Prezidentka BKB vybrána jako jedna z osmnácti vlivných Češek

17. ledna 2007, MF DNES - Vlivné Češky: Které ženy nám nejvíc mluví do života?

Jak se pozná skutečně vlivná žena? Je to ta, která dělá ministryni, nebo spíš ta, která dokáže ovlivňovat rozhodování důležitých mužů? A není to vlastně ještě spíše ta, která má největší vliv na to, jak se chovají ostatní? Ta, která udává tón?

ONA DNES vybrala 18 žen, které ovlivňují životy nás ostatních. Často je neznáme, ale právě ony stojí v pozadí toho, co a kam třeba chodíme nakupovat nebo o čem si povídáme s kolegyněmi v práci. Zde jsou.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009