• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Odborníci diskutovali o tom, jak pomoci obětem trestných činů

Odborníci diskutovali o tom, jak pomoci obětem trestných činů

Ostrava - O pomoci obětem nejrůznějších trestných činů včetně domácího násilí se hovořilo na setkání zástupců Bílého kruhu bezpečí a regionálních odborníků, které se včera uskutečnilo v Ostravě.

Podle viceprezidentky Bílého kruhu bezpečí Marie Šedivé patří Česká republika společně se Slovenskem a Portugalskem k jediným evropským zemím, které obětem nabízejí vysoce specializovanou pomoc. Zatímco v jiných státech tuto službu poskytují pouze vyškolení laici, u nás jsou do systému zapojeni mimo jiné experti z řad policistů, soudců, státních zástupců, advokátů, sociálních pracovníků, psychologů a psychiatrů. Jak zdůraznila Šedivá, jde o dobrovolníky, kteří za svou činnost neberou žádné odměny. „Poradenství Bílého kruhu bezpečí je bezplatné, diskrétní, nestranné a nezávislé,“ dodala Šedivá. Nejen obětem, ale také rodinným příslušníkům, pozůstalým a svědkům nabízí organizace právní a psychologickou pomoc. V rámci nadstandardních služeb je možno zajistit i doprovod k soudnímu líčení. „Týká se to zvlášť závažných násilných trestných činů. Jsme tam jako morální opora,“ vysvětlil vedoucí ostravské pobočky Bílého kruhu bezpečí Julius Kopčanský. Ostravská pobočka, která je jedním z devíti pracovišť v naší republice, vznikla v roce 1997. Od té doby jí kontaktovalo bezmála 1900 lidí, a to osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou. V rámci Bílého kruhu bezpečí začalo v Ostravě od roku 2003 působit také DONA centrum zaměřené na domácí násilí. Impulzem pro jeho vznik byl narůstající počet těchto zločinů v rodinách.
Oběťmi jsou většinou ženy, o pomoc však žádají také muži. V poslední době se na DONA centrum stále častěji obracejí i senioři. Fyzicky i psychicky je týrají jejich děti i vnuci. „Jak stárne populace, dá se očekávat, že týraných seniorů bude přibývat,“ řekl Kopčanský.
V rámci boje proti domácímu násilí poskytuje Ostrava nejkomplexnější systém pomoci v České republice. Před několika lety vznikl v moravskoslezské metropoli pilotní projekt nazvaný Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí. Bylo do něj zapojeno deset státních, samosprávných a nestátních subjektů, například lékaři, poradny či charitní středisko. Zkušenosti nyní převzalo Ústí nad Labem, inspirovat se nechalo i Brno.

Autor: JAROSLAV PERDOCH
Moravskoslezský deník

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009