• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Setkání s odborníky v Olomouci a v Ostravě

Setkání s odborníky v Olomouci a v Ostravě

Setkání odborníků z regionů na téma "Pomoc obětem trestných činů v České republice" se uskuteční 7. června 2006 v Olomouci a 8. června 2006 v Ostravě.

Odborníci, kteří se v rámci svých profesí dostávají do kontaktu s oběťmi trestných činů,  se setkají s jednateli regionálních poboček Bílého kruhu bezpečí. V rámci workshopu budou seznámeni s aktuální situací v oblasti pomoci obětem trestných činů v ČR.

Na programu setkání bude dopad trestného činu na oběť a její okolí, služby Bílého kruhu bezpečí (např. pomoc pozůstalým, odškodnění, doprovod k soudu, právní informace, mezinárodní spolupráce), možnosti pomoci na komunitní úrovni. Setkání bude doplněno kazuistikami z poraden Bílého kruhu bezpečí a zárověň bude příležitostí k výměně názorů na regionální úrovni k této závažné problematice. Následovat bude tisková konference pro regionální média.

    
Regionální setkání se již uskutečnila v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Liberci, Pardubicích a v Plzni. Setkání jsou pořádána Bílým kruhem bezpečí v rámci projektu Phare spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009