• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Sociálně prospěšnou podnikatelkou se stala Rut Kolínská

Sociálně prospěšnou podnikatelkou se stala Rut Kolínská

V úterý byla v Praze vyhlášena vítězka soutěže "Sociálně prospěšný podnikatel roku", kterou se pro rok 2005 stala zakladatelka sítě mateřských center Rut Kolínská. Tato nezisková organizace pomáhá ženám s malými dětmi udržet si profesionální orientaci a sebedůvěru v době, kdy jsou na mateřské dovolené.

Titul sociálně prospěšného podnikatele je v ČR udělován od roku 2002. První ho získala Petra Vitoušová, prezidentka organizace Bílý kruh bezpečí.

Letos byli do finále nominováni kromě Rut Kolínské další tři kandidáti: Milan Horvát, zakladatel Sdružení romských občanů Lysá nad Labem - Milovice, jež se snaží pomáhat Romům. Další nominovanou byla Hana Malinová, zakladatelka nezisková organizace Rozkoš bez rizika, která má snížit rizika spojená s prostitucí. Posledním nominovaným byl Zdeněk Mateiciuc, zakladatel firmy Gerlich Odry. Jeho společnost vytváří nové pracovní místa pro lidi, které jsou těžko umístitelní na trhu práce.

Soutěž probíhá ve více než dvaceti zemích po celém světě. Sociálně prospěšné podnikání zavádí praktické a inovativní přístupy zaměřené na okrajové skupiny společnosti. Sociální podnikání však není charita či filantropie. Soutěž pořádá Schwabova nadace pro sociální podnikání ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí, Světovým ekonomickým fórem, Komerční bankou a HR Partners.

Titul sociálně prospěšného podnikatele v zahraničí v minulosti získal například Mel Young, který založil mezinárodní síť časopisů, které prodávají na ulici sociálně slabí obyvatelé. Ve Velké Británii prodávají tento časopis s názvem Big issue bezdomovci. V České republice existuje obdobný projekt, bezdomovci v ČR prodávají časopis s názvem Nový prostor.

Novinky

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009