• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Metoda "B-Safer" v České republice

Metoda "B-Safer" v České republice

Bílý kruh bezpečí realizuje rozsáhlý projekt "Hráz" zaměřený na pomoc obětem závažného násilí. Jak už název projektu napovídá, jeho cílem je násilí předcházet nebo alespoň minimalizovat jeho dopad na životy obětí a jejich rodin.

V rámci projektu přiletěl do Prahy ve dnech 8. - 10. března na pozvání Bílého kruhu bezpečí kanadský forenzní a klinický psycholog dr. P. Randall Kropp, který je autorem diagnostické metody "SARA" a její policejní verze "B-Safer". Za pomoci této metody jsou policisté schopni vyhodnotit riziko hrozícího násilí mezi blízkými osobami v rámci domácího násilí, ale také v rámci pronásledování.

Řešitelský tým Bílého kruhu bezpečí, který bude tuto metodu adaptovat na české podmínky, pracoval s dr. Kroppem dva dny. V pátek 10.3. zorganizoval Bílý kruh bezpečí ve spolupráci s Úřadem kriminální služby a vyšetřování tříhodinový seminář pro 75 policistů z celé republiky. V kinosále Policejního prezidia proběhla prezentace metody "B-Safer" a její autor pak odpovídal na dotazy policistů. Metoda bude adaptována a připravena k proškolení do konce června 2006. 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009