• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Nová kampaň DONA linky pro pomoc obětem domácího násilí

Nová kampaň DONA linky pro pomoc obětem domácího násilí

Ve dnech od 15. do 30. března 2006 budou na veřejných místech ve dvaceti městech v republice umístěny stojany s informačními letáky a s krabičkami zápalek propagující DONA linku.

V Brně, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Hradci Králové, Chrudimi, Jablonci nad Nisou, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mladé Boleslavi, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Táboře, Teplicích, Třinci, Ústí nad Labem, Zlíně a Znojmě bude umístěno celkem 289 stojanů společnosti Carambamedia s propagačními materiály DONA linky. Kampaň je zaměřená na zvýšení informovanosti o místech pomoci pro oběti domácího násilí. Krabičky zápalek byly pro kampaň zvoleny jako malé nosiče velkých informací.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009