• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Zákon na ochranu před domácím násilím definitivně schválen v Parlamentu ČR

Zákon na ochranu před domácím násilím definitivně schválen v Parlamentu ČR

Dne 14.3.2006 hlasovali poslanci znovu o návrhu zákona na ochranu před domácím násilím, který jim byl vrácen ze Senátu. K přijetí usnesení byla nutná nadpoloviční většina všech poslanců, tedy souhlas 101. Ze 176 přítomných hlasovalo pro poslanecký návrh 139 poslanců. Tím poslanci setrvali na svém původním stanovisku, které bylo v souladu s předloženým návrhem Expertní skupiny Aliance proti domácímu násilí.

V zákonu tak zůstaly tři pilíře: policie, justice a intervenční centra. Návrh zákona vznikl z iniciativy Bílého kruhu bezpečí v roce 2004 a byl zpracován osmi odborníky tohoto občanského sdružení ve spolupráci se čtyřmi experty z justice a z policie. Experti návrh zákona připravovali osm měsíců, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Ve svém závěrečném slově poděkoval místopředseda PSP Jan Kasal svým kolegům slovy: "Chtěl bych vyslovit naději, že tohoto zákonu budeme v budoucnosti muset používat co nejméně."
Schválený zákon nyní čeká na podpis prezidenta republiky a jeho účinnost je stanovena od 1.1.2007. Poměrně dlouhá legisvakanční lhůta je nutná pro vyškolení policistů, soudců a pro vznik intervenčních center.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009