• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Náramek v barvě modřiny říká: NÁSILÍ NE!

Náramek v barvě modřiny říká: NÁSILÍ NE!

Silikonový náramek fialové barvy místy přecházející v černou provází kampaň proti násilí, kterou zahájilo Ministerstvo vnitra.

Na kampani spolupracuje ministerstvo s Bílým kruhem bezpečí – linkou DONA, organizací La Strada, Českou katolickou charitou – projektem Magdala, sdružením Linka bezpečí zaměřeným na děti a mládež a nadačním fondem Elpida – Zlatá linka seniorů. 

Náramek je neprodejný a je distribuován jako příbalový dárek v únorovém vydání časopisu Story. Výrobu a distribuci zajistilo občanské sdružení COOLHELP. Kampaň je adresována každému s výzvou, aby citlivěji vnímal násilí ve společnosti a netoleroval ho. Jedním z cílů kampaně je zvýšit informovanost veřejnosti o možnostech pomoci obětem násilí poskytovaných jmenovanými organizacemi a jejich linkami pomoci.

Zdroj: Ministerstvo vnitra

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009