• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Nová služba v pražské poradně

Nová služba v pražské poradně

Pražská poradna BKB nabízí svým klientům od ledna 2006 novou službu - podpůrnou psychoterapii.

Jedná se o nadstandardní službu Bílého kruhu bezpečí. Terapeutický program pro oběti závažných trestných činů včetně domácího násilí je realizován v rámci projektu OP RLZ, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Více informací zájemcům předá centrála BKB.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009