• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Bílý kruh bezpečí informuje odborníky v krajích o nových právech obětí

Bílý kruh bezpečí informuje odborníky v krajích o nových právech obětí

V roce 2013 odstartoval Bílý kruh bezpečí (dále jen BKB) nový projekt „KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestných činů“, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky. V rámci projektu pracuje devět případových manažerů a pět terapeutů, kteří jsou zaměřeni na mimořádně traumatizované oběti. V rámci stejného projektu jsou kraj po kraji organizována mezioborová setkání, na kterých BKB seznamuje odbornou veřejnost s metodikou rozpoznání zranitelných obětí a s novinkami, které přinesl od 1. 8. 2013 nový zákon o obětech trestných činů.

S velkým ohlasem se u odborné veřejnosti setkalo každé z dosavadních šesti krajských pozvání BKB. Potvrzuje se, že v terénu chybí dostatek informací k zákonu o obětech trestných činů. K dnešnímu dni jsme navštívili kraje Pardubický, Královehradecký, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský a Jihočeský. Setkání se vždy konala v prostorách Krajských úřadů. Ve Zlínském kraji zahájila přednášku radní pro sociální oblast Mgr.Taťána Nersesjan, v Jihočeském kraji účastníky na úvod oslovila náměstkyně hejtmana pro sociální věci a zdravotnictví Mgr. Ivana Stráská. Setkání v šesti krajích se zúčastnilo 431 osob, z toho nejvíce v Ostravě, a to přesně 134. Nejpočetněji byli dosud zastoupeni pracovníci městských a krajských úřadů, neziskových organizací a policie (městské a státní). Dále se v každém kraji zúčastnili pracovníci magistrátů, zdravotnických zařízení, probační a mediační služby, advokáti, zaměstnanci věznic, soudci a státní zástupci, učitelé, psychologové, atd.

Základem setkání jsou prezentace, přednášené zkušenou lektorkou Mgr. Petrou Vitoušovou, zaměřené na identifikaci zvlášť zranitelných obětí, doporučení pro první kontakt, nová práva obětí a nové povinnosti jednotlivých subjektů plynoucí ze zákona č.45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Přednáška je vždy ilustrována kazuistikou z daného kraje, na které jeden z případových manažerů BKB ilustruje zranitelnost oběti a komplexní pomoc odpovídající její situaci.

Po setkání následují tiskové konference, kterých se dosud zúčastnilo 23 představitelů médií. Např. tiskovou konferenci Bílého kruhu bezpečí z Pardubic přenášela ČT 24 přímým přenosem, v Ostravě se tiskové konference účastnili dvě televizní stanice (ČT Ostrava, TV Polar).

Místa a termíny dalších setkání s odbornou veřejností jsou plánována v Plzni (9.11.13), Liberci (úterý 12.11.13), Jihlavě (úterý 19.11.13), ve Středočeském kraji na KÚ v Praze (4.12.13) a v Brně (23.1.14). Pokud patříte svým profesním zaměřením k odborné veřejnosti, která je v kontaktu s oběťmi trestných činů, jste upřímně zváni. Svůj zájem adresujte na managerka.oplzz@bkb.cz

Ing. Alena Helebrantová, manažerka projektu „KRUH bezpečí“, 1. 10. 2013

Projekt „KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestných činů“, evidenční číslo CZ.1.04/3.1.02/86.00105 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009