• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Startuje bezplatná linka pomoci obětem 116 006

Startuje bezplatná linka pomoci obětem 116 006

Oběti kriminality a domácího násilí mohou volat nonstop na bezplatnou linku

Pod číslem 116 006 je od dnešního dne v ČR dostupná zdarma a non-stop telefonická krizová pomoc pro oběti kriminality a domácího násilí. Oznámil to Bílý kruh bezpečí, který tuto linku zprovoznil u příležitosti letošního Evropského dne obětí. Vznik linky podpořily Norské fondy a Open Society Fund.  Každý, kdo jako oběť kriminality a domácího násilí bude potřebovat okamžitou informaci, radu nebo psychickou podporu, může kdykoliv kontaktovat číslo 116 006, které je v rámci Evropské unie stejné pro všechny země. Česká republika je teprve sedmým státem, který tuto linku bude využívat (linka zatím funguje v Rakousku, Německu, Dánsku, Nizozemí, Chorvatsku, Irsko).


„Tato linka pomoci je v ČR bezplatně provozována vůbec poprvé,“ vysvětluje její význam Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí. „Non-stop  linky jsme v České republice měli, avšak pro volající byly zpoplatněné. Přesto za 13 let jejich provozu evidujeme 86 539 volání, tj. průměrně 20 každý den včetně víkendů a svátků.“  Cena hovoru mnohé volající v posledních letech stále častěji limitovala. Někdy byl hovor dokonce pro vyčerpaný kredit volající osoby ukončen. 


Na Linkách se nejčastěji opakují volání se žádostí o pomoc v souvislosti s nebezpečným pronásledováním, domácím násilím a dalšími násilnými trestnými činy (znásilnění, loupež, pohlavní zneužívání, ublížení na zdraví). Volající se ptají především na práva obětí a na komunikaci s policií, sdílejí také velké obavy z dalšího útoku pachatele.


Během zkušebního provozu začátkem tohoto roku linka pomohla například znásilněné ženě ze Zlínského kraje a také ženě s malými dětmi z Jihočeského kraje, která byla obětí surového domácího násilí a zplnomocnila linku k zavolání policie.  Zejména druhé volání bylo umožněno díky bezplatnosti, protože ohrožená žena neměla téměř žádné prostředky.


Linka má lehce zapamatovatelné číslo 116 006, o kterém bude veřejnost informována v rozsáhlé kampani. V té budou zobrazovány tři situace ohrožení: domácí násilí, loupežné přepadení a stalking.  Na plakátech je doplňují motivy znásilnění, nebezpečného vyhrožování a dopravních nehod s prvky agresivního chování řidičů. Mediálními partnery Bílého kruhu bezpečí jsou Česká televize, Český rozhlas a JCDecaux.


V březnu odstartuje Bílý kruh výjezdy do všech krajských měst, ve kterých bude nová bezplatná forma pomoci obětem kriminality a domácího násilí propagována na setkáních s odbornou veřejností a s místními novináři.


Více informací naleznou lidé na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .

Zpracoval: Pavel Houdek
Kontakt: 606 138 780

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009