• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Spanilé jízdy BKB pokračují

Spanilé jízdy BKB pokračují

Bílý kruh bezpečí má za sebou další čtyři zastávky z letošních „spanilých jízd.“ 28.4. jsme navštívili sál Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně. Mezioborové setkání zahájila paní ombudsmanka osobně, kdy pohovořila o své historii práce v oblasti lidských práv s důrazem na pomoc obětem trestných činů a nezastupitelné roli Bílého kruhu bezpečí v ní.


Jádrem spanilých jízd je vystoupení psycholožky doc. PhDr. Ludmily Čírtkové, CSc., jehož mottem je Hledat pomoc je projevem silné oběti. Zabývá se v něm historií přístupu k oběti trestného činu, rozebírá mýty o obětech, se kterými se dodnes potkává ve své praxi, a v poslední části hovoří o možnosti předpovídat eskalaci násilí ze strany pachatele.
Po tomto příspěvku vždy navazují  dva místní odborníci. V Brně jimi byl Zdeněk Trávníček, ředitel brněnské organizace Spondea, který představil program pro práci s pachateli trestné činnosti. PO něm pokračovala městská státní zástupkyně JUDr. Kateřina Jirásková s příspěvkem o předběžných opatřeních jak v rámci trestního, tak civilního řízení.


Následující den, jsme se setkali v budově Magistrátu města Olomouce. Z řad místních odborníků promluvil kpt. Mgr. Richard Jílek, vrchní komisař územního oddělení PČR Olomouc a plk. PhDr. Martin Nasswettr, vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.


O týden později, 6.5., přišel na řadu Hradec Králové. Úvodní slovo přednesl radní pro sociální oblast Josef Lukášek. Naši místní hosté se zaměřili na dvě věkové skupiny z opačných konců spektra. Státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Lucie Žabková nás seznámila s příklady dobré praxe ohledně šetření práv dětských obětí násilné kriminality. PhDr. Jan Hubert, psycholog Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, pak promluvil o důležitém tématu zločinů proti seniorům. Svůj příspěvek přitom proložil mnoha kazuistikami z praxe.


Zatím poslední zastávkou spanilé jízdy byly 11.5. Pardubice. Zahájení zaznělo z úst radního zodpovědného za sociální věci a neziskový sektor Ing. Pavla Šotoly. Místní neziskový sektor zastupoval PhDr. Roman Miletín, ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje, který na jednom příkladu násilného trestného činu a jeho následků, které měl možnost dlouhodobě po téměř dvě dekády sledovat, demonstroval proměnu přístupu k pachateli a oběti. Okresní státní zástupkyně v Pardubicích JUDr. Lenka Strnadová pak ze svého profesního pohledu hrnula přínosy a nedostatky zákona o obětech trestných činů.

Každá zastávka spanilé jízdy je zakončena vystoupením prezidentky Bílého kruhu bezpečí Mgr. Petry Vitoušové, která přítomné seznamuje s novou Linkou pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006.

P. Houdek, PR manager Bílého kruhu bezpečí

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009