• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Informace o lince 116006 u každého pátého občana ČR

V prosinci jsme v rámci projektu „První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím“ oslovili více jak 750 redakcí městských a obecních zpravodajů s prosbou o zveřejnění článku k Lince 116 006. Výsledkem je, že za dva měsíce (leden – únor) naše informace otisklo již 139 měst a obcí s celkovým nákladem více jak 1 110 000 výtisků. Samotné redakce uvádějí, že každý výtisk si přečtou minimálně dva lidé, tímto způsobem se nám tedy podařilo oslovit více jak 2 miliony našich spoluobčanů.

Vznik a provoz této nové služby je realizován díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Dr. Miroslav Fehér
Manažer projektu První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009