• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Provoz poraden během vánočních prázdnin

Provoz poraden BKB během vánočních prázdnin

 

Brno: bez omezení

České Budějovice: Od 19.12. 2016 je poradna BKB v Č. Budějovicích z organizačních důvodů uzavřena a bude opět otevřena 3.1. 2017. V pracovní dny mezi svátky je možné obracet se na klíčovou sociální pracovnici.

Jihlava: bez omezení

Liberec: bez omezení

Olomouc: Poradna je v úterý 27.12. a ve čtvrtek 29.12. pro příjem klientů zavřena. Pracovní doba případové manažerky zůstává mezi svátky nezměněna.

Ostrava: bez omezení

Pardubice: bez omezení

Plzeň: Ve dnech 27. 12. - 30. 12. je poradna BKB uzavřena.

Praha: Poradna BKB v Praze neomezuje provoz během vánočních prázdnin. Máme otevřeno ve dnech 27. - 29.12. v čase 17 - 20 hodin bez objednání. Pro objednané v pátek 30.12. v čase 9 - 13 hodin.

V nepřetržitém provozu (tj. i během vánočních svátků a Silvestra) je vám k dispozici tel. linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na čísle 116 006. Volání je diskrétní a bezplatné. 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009