• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Klíč k Bílému kruhu bezpečí

Kamera TV pořadu Klíč nahlédla do několika příběhů zvlášť zranitelných obětí a představila služby, kterými Bílý kruh bezpečí pomáhá obětem nebo pozůstalým překonat důsledky prožité traumatizující události.


Pokud jste nestihli včerejší TV premiéru dokumentu o službách BKB, podívejte se do videoarchivu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/217562221700003/

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009