• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Vlastimil Venclík získal Cenu „Ď“

Vlastimil Venclík získal Cenu „Ď“

Gratulujeme Mgr. Vlastimilu Venclíkovi k ceně Ď 2017, která mu byla včera udělena za osmnáct let trvající podporu obětem a pozůstalým, kteří se v důsledku trestného činu ocitli v náročné sociální situaci. Panu Venclíkovi budeme po včerejším pražském kole držet palce při udílení cen Ď celorepublikových, které proběhne v květnu v Národním divadle. Velmi si vážíme mnohaleté spolupráce.

Cena Ď je česká výroční cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR, udělovaná od roku 2001.

Bližší informace naleznete na www.cena-d.cz

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009