Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Dnes dopoledne zahájila irská ministryně spravedlnosti a rovnosti Frances Fitzgerald 27. konferenci nadnárodní organizace Victim Support Europe „Oběti kriminality: Práva, potřeby a zodpovědnost“  za účasti 150 delegátů z celého světa. V Dublinu je zastoupen i Bílý kruh bezpečí.  Mezi hosty jsou experti z Kanady, USA, Korey a nechybí představitelé téměř všech celostátních evropských organizací pro pomoc obětem, ve kterých pracují dobrovolníci po boku profesionálů. Zaznělo mnoho inspirativních vystoupení, ale také autentická svědectví obětí teroristických útoků a pozůstalých po obětech vražd. Jen během prvního dne se uskutečnilo 12 workshopů zaměřených na sdílení dobré praxe, například první pomoc traumatizovaným obětem, psychosociální pomoc po teroristickém útoku a zkušenosti z Francie a Německa, práva obětí z perspektivy státních zástupců,  legislativa a praktická pomoc pro oběti zločinů z nenávisti.  

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio