• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Úspěch Mgr. Venclíka na scéně Národního divadla

Dnes v odpoledních hodinách byly na scéně Národního divadla vyhlášeny výsledky celostátní soutěže o Cenu „Ď“.  Absolutním vítězem se stal Mgr. Vlastimil Venclík, kterého na ocenění navrhnul Bílý kruh bezpečí za téměř dvě desítky let trvající spolupráci při pomoci obětem závažných násilných trestných činů. Díky tomuto mecenáši jsme mohli dosud v téměř 150 případech okamžitě poskytnout peněžitou pomoc zraněným obětem, pozůstalým a lidem, kteří se ocitli v důsledku trestného činu v tíživé sociální situaci. Děkujeme („Ď“) a blahopřejeme.

 
Mgr. Vlastimil Venclík a první gratulantky z BKB

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009