Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

LETNÍ PROVOZ v červenci a srpnu 2017:

Poradna BKB Plzeň 
Osobní příjem 
úterý 15-17 hodin - bez objednání
čtvrtek 15-17 hodin - pro předem objednané

Poradna BKB Ostrava 
Osobní příjem
úterý a ve středu od 16 - 18 hodin bez objednání

Ostatní poradny BKB nijak neomezují provoz během léta.

Linka pomoci 116 006 je vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně.

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio