Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Regionální pobočka BKB v Jihlavě se snažila propagovat dobré jméno BKB dalším poněkud netradičním způsobem. Využili jsme nabídku Věznice MSp ve Světlé nad Sázavou a tři zástupci pobočky se od jara usilovně připravovali na účast ve štafetovém závodě „Běh proti předsudkům“, který se konal v rámci O2 Pražské štafety na 4x5 km.
Závod se konal 14. června v Praze. Naši závodníci byli opravdu dobře připraveni. Závod sice nevyhráli :-), ale nebyli ani poslední.  Společně s jedním dozorcem Vězeňské služby, který doplnil naši štafetu, obsadili mezi 752 štafetami krásné 364. místo (a to jsme v družstvu opravdu neměli žádné profi běžce!).
Zapojení BKB do akce Team Yellow Ribbon Run 6 bylo velice kladně hodnoceno jak ministrem spravedlnosti JUDr. Pelikánem, který se do závodu také zapojil, tak i generálním ředitelem Vězeňské služby genmjr. PhDr. Dohnalem, což ztvrzujeme i přiloženým snímkem.

  

A. Křoustek, BKB Jihlava

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio