• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Den otevřených dveří v Plzni


Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v plzeňské poradně Bílého kruhu bezpečí, který se uskuteční dne 5. 10. 2017. 
Diskutovat budeme společně, jak kvalitně pomáhat obětem a svědkům kriminality, pozůstalým po obětech. Rozšiřujeme spolupráci s dalšími subjekty a organizacemi. Zváni jste proto vy, pomáhající odborníci, i široká veřejnost. 

Přijďte, těšíme se na Vás! 

Monika Jelínková
jednatelka, vedoucí pobočky

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009