• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Nová kalkulačka zdarma spočítá náhradu škody a nemajetkovou újmu

Nová kalkulačka zdarma spočítá náhradu škody a nemajetkovou újmu

Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s Nejvyšším soudem představilo novou webovou aplikaci. Ta slouží ke zpracování, ukládání a vyhledávání rozsudků ze všech soudů v České republice, které řešily nároky za nemajetkovou újmu. Nová databáze poslouží především justici. Přispět může významně ke sjednocování rozhodovací praxe. Soudce si v ní může ověřit, jak v podobné věci rozhodovali jeho kolegové. Poškozeným poskytne přehled o tom, na co mají nárok.

Informace jsou k dispozici na webových stránkách Centra dopravního výzkumu https://www.datanu.cz/ „K informacím se lidé dostanou zdarma. Jedinou podmínkou je registrace emailem, na který jim následně přijde heslo. Postupně budou do databáze doplňované další případy,“ sdělil pracovník Centra dopravního výzkumu Ondřej Gogolín, který se na vývoji aplikace podílel. Součástí webu je i kalkulačka, která lidem pomůže vypočítat si výši náhrady škody a nemajetkové újmy. „Tento projekt stojí za pozornost nejen soudů, advokátů, ale i běžných lidí. Náhrady se týkají nejen dopravních nehod, ale i násilných trestných činů,“ řekl předseda nejvyššího soudu Pavel Šámal.
 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009