Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

V po 7. 5. 2018 je zavřená poradna BKB Praha.
Během státního svátku jsou zavřené všechny poradny BKB.


V nepřetržitém provozu je vám k dispozici Linka pomoci obětem kriminality na tel. č. 116 006 a to i během svátků, víkendů a nocí.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio