• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Dnes jsme na veletrhu v Brně

Magistrát města Brna, odbor zdraví si pro vás připravil, na úterý 12. června 2018 Veletrh pro-rodinných a seniorských organizací. Tento veletrh bude přehlídkou více než dvou desítek neziskových organizací, které svoji činnost zaměřují na rodiny s dětmi a seniory. Jedná se tak o mezigenerační akci, kde si každý přijde na své. Můžete se těšit na skákací hrad, zábavnou zónu pro děti, seniorskou kavárnu či zdravotnický stan. Na pódiu proběhnou přednášky a vystoupení dětí z uměleckých škol. Veletrh bude probíhat od 10 do 18 hodin v parku na Moravském náměstí.

Stavte se za námi ve stánku Bílého kruhu bezpečí. Těšíme se na vás.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009