• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Jihlava zahájila léto úspěšnými akcemi

Regionální pobočka BKB v Jihlavě se během týdne podílela na dvou akcích. V sobotu 30. června spoluorganizovala již čtvrtý ročník Branného závodu jihlavských seniorů, kterého se letos zúčastnilo přes dvě stě seniorů a doprovázelo je 60 vnoučat. Za svoji aktivitu byl každý závodník  odměněn drobnou upomínkou i s kontaktem na BKB. U vnoučat pak opět sklidila největší úspěch kovová medaile Bílého kruhu bezpečí.  Za týden po branném závodě jsme byli poctěni možností prezentovat naši činnost v rámci zcela vyprodaného festivalu VysočinaFEST v jihlavském amfiteátru. Mnozí z fanoušků kapel jako Kabát, Chinaski, MIG21 a dalších neváhali věnovat v pauzách na občerstvení či odpočinek jednu minutu pohybu dobré věci. Oranžová kola Nadace ČEZ - Pomáhej pohybem se v sobotu 7. července roztáčela od odpoledních tří hodin až do deváté hodiny večerní, aby společně ujeté kilometry daly dohromady finanční příspěvek ve výši téměř sto tisíc korun organizacím Oblastní charita Jihlava a jejich pečovatelská službu a jihlavské pobočce Bílý kruh bezpečí. Jak ukazuje foto při předávání šeku, získali jsme přes padesát tisíc korun. 
Děkujeme!

A. Křoustek
jednatel pobočky BKB Jihlava

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009