• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 28 let!

Největší momenty 100 let českého sportu - Jan Veselý

Zasloužilý mistr sportu Jan Veselý a Bílý kruh bezpečí? Možná náhoda? Spíše setkání s člověkem, který si také jako oběť své užil. Spíše souznění o tom, co je možné, a potřeba změnit okolí v zájmu obyčejných lidí, ponižovaných a poškozovaných kriminalitou a mašinerií justice. Jan Veselý už při prvním rozhovoru o možné podpoře vznikajícího občanského sdružení Bílý kruh bezpečí v roce 1991 pozorně naslouchal a hned pochopil naše cíle a poslání. Proto připojil svůj podpis pod naše první stanovy a žádost o registraci organizace. Proto nás podporoval a zajímal se, jak se BKB rozšiřuje, co prosazuje a jak se mu daří. 

Více informací o Janu Veselém

Největší momenty českého sportu jsou unikátní projekt, který u příležitosti stého výročí vzniku České republiky připomíná historické momenty našeho sportu. Organizátorem projektu je Česká unie sportu, za podpory Českého olympijského výboru, České obce sokolské a České televize.

Základní částí projektu je anketa, ve které veřejnost vybírá z deseti nominací svůj největší moment z každé dekády. Více informací o anketě a možnost hlasovat naleznete na stránkách www.momentysportu.cz

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009