• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 28 let!

BKB Plzeň vás zve na oslavu

Zveme vás na benefiční koncert, který pořádáme u příležitosti 20 let pomoci obětem v plzeňské pobočce Bílého kruhu bezpečí. Koncert se koná 2. 11. 2018 od 18 hod v restauraci Černá ovce.

Vystoupí kytarista Ladislav Lamanai Sedlák, v jehož písních hrají roli příběhy - stejně tak jako je tomu u klientů Bílého kruhu bezpečí. 

O přestávkách mezi hraním vystoupí zajímaví hosté v diskuzi o problematice obětí kriminality, také se bude soutěžit a dražit dort. Přijďte s námi oslavit kulaté narozeniny a bavit se při hudbě.

Z důvodu omezené kapacity volných míst prosíme o přihlášení na ksp.plzen@bkb.cz.
Děkujeme a těšíme se na viděnou,
Tým Bílého kruhu bezpečí Plzeň

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009