• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Punč, který zahřeje u srdce

Přijďte na punč, který zahřeje u srdce!
Jeho koupí podpoříte poradnu Bílého kruhu bezpečí Olomouc.
Najdete nás ve vánočním stánku Dobré místo pro život v pondělí 10. prosince na Horním náměstí v Olomouci ve spolupráci s firmou Senior Flexonics Czech Olomouc.
Těšíme se na vás!

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009