• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Pozvánka na kurz pro zájemce o práci na telefonické lince pomoci

Kurz Bílého kruhu bezpečí  

„Pomoc obětem kriminality a domácího násilí“ 

Akreditace:
vzdělávací program MPSV

Délka kurzu:
72 hodin

Skladba kurzu:
3 moduly

Komu je kurz určen:

  • pro absolventy akreditovaného výcviku/kurzu TKI (doloží ověřeným osvědčením)
  • pro účastníky současně probíhajícího kurzu TKI Déčka Liberec (2019)

Náplň kurzu:
Telefonická krizová pomoc pro oběti kriminality a domácího násilí.

Moduly jsou zaměřeny na trestněprávní minimum, trestní řízení, práva obětí trestných činů, zvlášť zranitelné oběti, peněžitou pomoc státu, vymáhání náhrady škody, pomoc osobám ohroženým domácím násilím a občanskoprávní minimum.

Forma kurzu:
Přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní aktivity.

Lektoři:

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., JUDr. Vlasta Langhamerová,  JUDr. Jan Mach, JUDr. Ondřej Načeradský,  Mgr. Petra Vitoušová

Místo konání:

Centrála BKB, U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

Termíny jednotlivých modulů (pá-ne) :

17. – 19. 5. 2019, 31.5. – 2.6.2019, 14. – 16. 6. 2019

Jednotlivé moduly kurzu probíhají vždy: pátek 14,00 – 20,00, sobota 8,30 – 19,15 (1,5 hod.  pauza na oběd), neděle 8,30 – 13,30.

Uzávěrka přihlášek:  29. 3. 2019

Cena kurzu: 6 000,- Kč,  (v případě zájmu o práci na "Lince pomoci obětem" bude zaměstnancům Linky vráceno po 2 letech kurzovné v plné výši)

Kurz se bude konat při minimálním počtu 5 účastníků, dne 29. března 2019 Vám bude oznámeno, zda kurz proběhne. 

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: 100% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Přihlášku naleznete zde                                                                      
Kontakt: 116006@bkb.cz

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009