• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Oběti mají právo na důvěrníka

„Oběti kriminality o možnosti doprovodu důvěrníkem neví, nebo se o ní dozvídají pozdě, kdy už mají za sebou třeba i několikahodinové výslechy na policii. Také vůbec netuší, že by proti pachateli mohli využít práva na náhradu nemajetkové újmy,“upozorňuje jednatel BKB v Jihlavě Antonín Křoustek.

Celý dnešní článek Oběti trestných činů mají právo na důvěrníka, který nabídne pomoc si můžete přečíst na stránkách Jihlavských listů

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009