• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Volání na Linku 116 006: Raději vše zapálím

Vztahy mezi některými lidmi jsou dost neuspořádané. Právě takové sdílela Linkou 116 006 volající žena středního věku. Se svým partnerem žije několik let v odlehlých končinách, kde společně hospodaří, chovají ovce a další domácí zvířata. Jejich život je ve srovnání s jinými poměrně tvrdý.  Žena zjistila dlouhotrvající nevěru partnera, který ze samot dochází do nejbližší vesnice. Muž reagoval výrazně hrubým chováním vůči volající ženě, agresivitu si vybíjí na vybavení domácnosti a není ochoten dál se podílet na jakékoliv práci. Žena přiznala občasnou konzumaci alkoholu, protože už hospodářství přestává zvládat. Partneři se neumí dohodnout o dalším soužití a společných povinnostech vůči hospodářství. Volající žena navrhuje partnerovi prodej statku a rozdělení získaných prostředků. Partner vyhrožuje, že vše raději zapálí, protože mu současný stav vyhovuje. Konzultanti na Lince 116 006 ženě doporučili vyhledat právní pomoc, řešit otázku prodeje statku a zvážit oznámení nebezpečného vyhrožování policii. Praktické rady směřovaly zejména do oblasti bezpečí pro volající ženu.

Bílý kruh bezpečí, z.s.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009