• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

BKB LIBEREC přijímá nové dobrovolníky

Chcete trávit svůj volný čas smysluplně? Nejsou vám lhostejné osudy druhých? Staňte se
dobrovolníkem Bílého kruhu bezpečí, a to na pozici právního poradce nebo asistenta v Liberci.


BKB Liberec rozšiřuje svůj tým odborníků o právní poradce a asistenty.

Podmínky pro přijetí: na pozici právního poradce ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo. Zájemci s jiným zaměřením se mohou zajímat o pozici asistenta na příjmu (např. zajímavá zkušenost i pro studenty).
V rámci vstupního rozhovoru budou zájemcům poskytnuty veškeré další potřebné informace.

Pro další informace volejte 605 952 852. V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu: bkb.liberec@bkb.cz

Těšíme se na vás!
 
Bílý kruh bezpečí - Liberec
Poradna pro oběti trestných činů

Adresa:     Palachova 504/7,  460 01  Liberec
Tel.:            +420 485 150 707
Mobil:        +420 605 952 852
E-mail:        bkb.liberec@bkb.cz
Web:            www.bkb.cz

  

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009