• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Punčování pro dobrou věc

Tak jako v loňském roce, Vás i letos srdečně zveme na předvánoční punč, jehož koupí podpoříte poradnu Bílého kruhu bezpečí Olomouc. Najdete nás opět ve vánočním stánku Dobrého místa pro život a to již tento pátek 29. listopadu 2019, na Horním náměstí v Olomouci
Akce je pořádaná ve spolupráci se společností Senior Flexonics Czech Olomouc. 
Těšíme se na vás!
tým Bílého kruhu bezpečí Olomouc

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009