• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Den otevřených dveří v BKB Plzeň

Srdečně vás zveme u příležitosti 21. výročí založení pobočky na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Kdy: 29. 11. 2019 od 10 - 15 hodin
Kde: Bílý kruh bezpečí Plzeň, Jungmannova 1

Kontakt: bkb.plzen@bkb.cz

www.bkb.cz

 

 


 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009