• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Oznámení BKB o přijatých opatřeních - omezení služeb

Bílý kruh bezpečí – informace o přijatých opatřeních , 16. 3. 2020

V návaznosti na nařízení vlády ČR o karanténě zavedené v celé ČR rušíme v Bílém kruhu bezpečí od dnešního dne do 31. 05. 2020 veškeré aktivity ohrožující zdraví našich dobrovolníků a zaměstnanců.
Dnešním dnem do 31. 05. jsou zrušeny:
- Ambulantní služby (příjem v poradnách a terapie),
- Terénní služby (výjezdy),
- Porady, supervize, přednášky, kurzy, a to i účast na nich.

Sociální služba bude poskytována v nejnutnější možné míře, a to v režimu telefonické, písemné a Skype komunikace.
Jsme vám k dispozici 24 hodin denně na Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006.
Písemně se můžete obracet emailem na jednotlivé poradny a na Intervenční centrum v Ostravě.

Přejeme všem pevné zdraví!

Od 1. června 2020 znovu obnovujeme osobní příjem v poradnách a v Intervenčním centru v Ostravě!

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009