• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

SKYPE konzultace rozšiřují pomoc obětem

Bílý kruh bezpečí začal v době omezených osobních konzultací poskytovat i skype videohovory s případovým manažerem, případně poté i s právníkem a psychologem. Skype nabízíme pro případy, kdy obětem trestných činů, pozůstalým nebo obětem domácího násilí nestačí pouze telefonická konzultace. Rozšířili jsme tak nabídku našich služeb během nouzového stavu, kdy jsme pozastavili osobní příjem v poradnách, výjezdy i terapie.

Zájemce o skype hovor nejdříve kontaktuje telefonicky případového manažera regionální pobočky. Ten s ním v případě zájmu dohodne podrobnosti skype konzultace

Dosažitelnost případových manažerů v  jednotlivých poradnách Bílého kruhu bezpečí naleznete na titulní straně www.bkb.cz

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009