• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

BKB Ostrava se stěhuje!!!

Poradna Bílého kruhu bezpečí v Ostravě bude mít z důvodu stěhování zavřeno ve dnech 26.11.  a 1.12.2020.
Služba bude v těchto dnech zajištěna pouze na telefonu klíčové sociální pracovnice pro oběti trestných činů:  731 306 411.

Poradna Bílého kruhu bezpečí bude pro vás otevřena v nových prostorách na ulici Jurečkova 643/20 v Ostravě  od 3.12.2020  v čase 16 - 18 hodin.

Po celou dobu je vám k dispozici bezplatná nonstop Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006. 

Děkujeme za pochopení.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009