• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Přehled o vykázání v ČR za rok 2020

Za rok 2020 bylo Policií ČR vykázáno za domácí násilí celkem 1169 násilných osob v celé ČR. Nejvíce se vykazovalo v Praze (166 případů), v Ústeckém kraji (136 případů) a v Jihomoravském kraji (130 případů).

Naopak nejméně vykázání bylo vloni v Plzeňském kraji (40 případů), v Pardubickém kraji (43 případů) a v Jihočeském kraji (45 případů).

Od 1.1.2007 do 31.12.2020 bylo celkem vykázáno již 16.633 násilných osob v celé ČR.

Přehled počtu vykázání Policií ČR podle krajů - ke stažení v pdf

Další statistiky naleznete na stránkách Asociace pracovníků intervenčních center.

Okamžitou pomoc v případech domácího násilí vám poskytne Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006. Volání je bezplatné a diskrétní. Linka je v provozu 24 hodin denně.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009