• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

PROVOZ Bílého kruhu bezpečí BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU

V období od 1.3. do 11. dubna 2021 poskytujeme v souladu s Usnesením vlády č. 211 naše služby online, telefonicky a písemně.

Osobní příjem poskytujeme pouze na objednání, a to v případech, kdy nebude možné konzultovat online, telefonicky nebo písemně. Více informací vám rádi poskytneme na tel. čísle našich poraden a intervenčního centra. Volat můžete také Linku pomoci obětem na čísle 116 006, zdarma a nonstop.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009