• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Bariéry odchodu z domácího násilí

Odborná konference, zaměřená na bariéry, které komplikují a někdy i brání obětem domácího násilí v odchodu z domácnosti, kterou sdílejí s násilnou osobou, se uskutečnila 23. září 2021. Téměř osmdesát představitelů institucí a organizací, které se věnují řešení domácího násilí, přijalo pozvání Bílého kruhu bezpečí do historického sálu Národního muzea v Praze. Konference se konala při příležitosti 30 let existence Bílého kruhu bezpečí.

Vystupující odborníci zaměřili svou pozornost na existující definice domácího násilí pro jeho jednotlivá stádia, neboť správná diagnóza je předpokladem správné intervence. Všichni účastníci obdrželi schéma „cibule“, jejíž jádro tvoří nejzávažnější forma domácího násilí – týrání a odpovídající intervence prostřednictvím trestního práva. V druhé části konference byly pojmenovány nezávažnější bariéry odchodu, od špatného psychického stavu dlouhodobě týrané osoby až po materiální překážky. K těm největším patří vedle pocitu strachu především špatná finanční situace ohrožených osob včetně dětí a nedostatek sociálních bytů. Organizátoři spolu s experty zpracovávají výstupy a doporučení. Jedním z nich bude nesporně návrh na specializaci v rámci Policie ČR. Pro toto doporučení bylo na konferenci sneseno značné množství aktuálních argumentů.

Konference se zúčastnili a rovněž na ní vystoupili mj. místopředsedkyně senátu Ing. Jitka Seitlová, zmocněnkyně vlády pro lidská práva JUDr. Helena Válková, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR JUDr. František Púry a prostřednictvím video příspěvku i soudkyně Ústavního soudu ČR JUDr. Kateřina Šimáčková.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009