• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Bezpečný život ve městě

Městská knihovna Ostrčilovo náměstí
Bezpečný život ve městě

Čtvrtek 26. 5. 2022 od 18:00

Poradíme, jak se chovat ve veřejném prostoru a jak se vyhnout riziku, případně minimalizovat hrozící újmu. Zmíněna bude i bezpečnost na internetu. Účastníkům ukážeme, kde a jak hledat pomoc, a představíme práci Bílého kruhu bezpečí. Rady čerpáme z reálných případů, se kterými jsme se během praxe setkali.

Přednáší: Mgr. Dita Veselská, Bílý kruh bezpečí

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009