• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Přehled o vykázání za rok 2022

V uplynulém roce bylo za domácí násilí vykázáno Policií ČR celkem 1086 násilných osob. Jedná se o nárůst o 126 případů oproti roku 2021. Ve 161 případech se jednalo o opakované vykázání. Nejvíce se vloni vykazovalo v Ústeckém kraji (177 případů) a v Praze (156 případů). Naopak nejméně vykázání bylo vloni v Karlovarském kraji (41 případů).

Víte-li o někom, kdo potřebuje pomoc, předejte telefonní číslo 116 006 na Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí. ☎

Další informace naleznete zde: https://www.domacinasili.cz/prehled-o-vykazani-za-rok-2022/

Zdroj dat: Asociace pracovníků intervenčních center ČR

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009